HOME INFORMATIE PROJECTEN NIEUWS CONTACT
skyline

Sporthal Houtrust

BELANGSTELLING? KLIK HIER

HAAGS OPGEWEKT

Coöperatieve opwekking van groene energie

De Coöperatie Haags Opgewekt U.A. heeft ten doel om op verschillende manieren bij te dragen aan de energietransitie van Den Haag. De coöperatie is opgericht door vrijwilligers van De Groene Regentes, dezelfde groep initiatiefnemers die ook de coöperatieve Zon der Gaslaan U.A. heeft geïnitieerd.Met de ervaring opgedaan bij die eerste coöperatie hebben we voor nieuwe projecten één coöperatie opgericht om meerdere projecten in onder te brengen. Vanuit de coöperatie wordt in projecten samegewerkt met meerdere wijkinitiatieven zoals Hernieuwbare Warmte Ypenburg en Vogelwijk Energiek.

logo

De coöperatie stelt zich ten doel initiatieven te ontplooien op het gebied van het lokaal opwekken van energie in de Haagse regio. Met onze coöperatie hebben we in 2018 de eerste intallatie gerealiseerd op het dak van theater de Nieuwe Regentes. Deze installatie heeft 320 panelen, goed voor een geschatte opbrengst van 88MWh en een jaarlijkse besparing van 40 ton CO2 per jaar. Er lopen verschillende projecten met nieuwe daken, zie daarvoor onze projecten. Meer informatie over de cöoperatie vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement.

PROJECTEN

Onze bestaande installaties en nieuwe initiatieven

theater

De Nieuwe Regentes

320 panelen, sinds oktober 2018

theater
lyceum
sporthal
energiecentrale

Voor de nieuwe projecten geldt dat er na toestemming van de (kadastraal) eigenaar van het pand aan een business case wordt gewerkt. De uitwerking daarvan en of er voldoende belangstelling is van deelnemers aan een project bepaalt uiteindelijk of er door het bestuur een definitieve 'go' wordt gegeven voor een project. Bij hanteren van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (nieuwe postcoderoosregeling) wordt de belangstelling voor deelname geregistreerd door de buurtinitiatieven die binnen de postcoderoos vallen. Zie daarvoor op de websites van onder andere De Groene Regentes of Hernieuwbare Warmte Ypenburg.

NIEUWS

Dit is de tijdlijn van onze activiteiten


 • 13 april 2018 Oprichting coöperatie
 • mei/juni 2018 Verkoop participaties De Nieuwe Regentes
 • juli/augustus 2018 Plaatsen installatie op De Nieuwe Regentes
 • 25 oktober 2018Feestelijke opening De Nieuwe Regentes
 • 9 mei 2019Eerste Algemene Ledenvergadering
 • 24 juni 2020Tweede Algemene Ledenvergadering (digitaal)
 • 8 september 2020Intentieverklaring HWY ondertekend
 • 24 maart 2021Informatiemeeting Lyceum Ypenburg
 • april 2021Verkoop participaties Lyceum Ypenburg
 • 27 mei 2021Derde Algemene Ledenvergadering (digitaal)
 • 1 mei 2022Opening dak Lyceum Ypenburg
 • 8 juni 2022Vierde Algemene Ledenvergadering met feestelijke opening Lyceum Ypenburg
 • 26 mei 2023Vijfde Algemene Ledenvergadering met feestelijke opening Lyceum Ypenburg
 • 17 april 2024Zesde Algemene Ledenvergadering met feestelijke opening Lyceum Ypenburg

informatieavond

CONTACT

Dit zijn onze contactgegevens. Stuur een bericht als wij contact moeten opnemen!

Den Haag, Nederland
070 3469331
info haagsopgewekt.nl
LinkedIn
logo-dgr logo-hwy